VD Tony Andersson intervjuas om förvärvsstrategi och läget i Infrea

Infreas VD Tony Andersson intervjuas i bloggen 10årsplanen och berättar bland annat om Infrea ABs förvärvsstrategi: “Vår förvärvsprocess prickar alltid av att förvärven passar in i vår affärsidé och verksamhetsmodell.”

Han berättar också igen om att vårt mission statement “Vi får samhällen att fungera” är kärnan i Infreas vision, vilken är att vi genom våra verksamheter ska vara en del i att samhällen fungerar och utvecklas hållbart.

Läs intervjun med Tony Andersson i 10årsplanen

Här hittar ni del 1 av intervjun. Del 2 kommer publiceras inom några dagar.

Det här är tredje gången Tony Andersson intervjuas av bloggen, de tidigare inläggen hittar du via länkarna här ner, den äldsta längst upp.

Tidigare medverkan i 10årsplanen

Konsekvent arbete enligt vår affärsidé – VD berättar för bloggen 10årsplanen

Infreas VD berättar om långsiktiga mål och avslöjar talang-  Del två 10årsbloggen

Ett bolag som bygger Sverige – 10årsbloggen intervjuar Infreas VD.

Del två – 10årsplanen tar reda på Infreas framtidsutsikter