VD-ord

Hem Pressrum VD-ord

VD har ordet

Här hittar du de senaste vd-orden från Infreas vd Martin Reinholdsson.

Martin Reinholdsson Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

VD-ord: Bokslutskommuniké 2023

”Ett tufft år avslutas med positiva tendenser. Nu riktar vi kraften framåt och jobbar för ett bättre 2024.” Fjärde kvartalet innebar en del positiva tongångar i …
Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och …

VD-ord: Infrea delårsrapport Q2 2023

”Försenad säsongsstart i en utmanande tid” Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 569 Mkr jämfört med 575 Mkr föregående år, en nedgång på en procent. Omsättningen …

Vd-ord: Infrea Q1 2023

”Kända säsongsmönster inleder ett år med både utmaningar och möjligheter” Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 298,5 Mkr (256,1), vilket är en ökning jämfört med föregående …

Vd-ord: Infrea årsredovisning 2022

2022 bjöd på stark tillväxt och förbättrad lönsamhet trots turbulent omvärld. 2022 levererade Infrea både rejäl tillväxt i omsättningen och kraftigt förbättrad lönsamhet. Trots att året …

Vd-ord: Infrea Bokslutskommuniké 2022

”Starkt helår 2022 där EBITA mer än fyrfaldigades.” Fjärde kvartalet 2022 avslutade ett år med bra utveckling för Infrea. Nettoomsättningen uppgick till 701,0 Mkr (440,0 Mkr) …

Vd-ord: Infrea delårsrapport Q3 2022

”Fortsatt organisk tillväxt och ökad lönsamhet under årets tredje kvartal.” Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 557 Mkr (325), vilket jämfört med tredje kvartalet förra året …

Vd-ord: Infrea delårsrapport Q2 2022

”Stark tillväxt och ökad lönsamhet under årets andra kvartal.” Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 575 Mkr (329), vilket jämfört med andra kvartalet förra året motsvarar …

Vd-ord: Infrea delårsrapport Q1 2022

Ett första kvartal med ökad omsättning och kända säsongsmönster Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 256 Mkr (170) där ökningen i sin helhet är hänförlig till …