Anläggarteamet är
en del av Infrea

Hem Våra dotterbolag Anläggarteamet

Om Anläggarteamet i Hälsingland AB

Anläggarteamet erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör.

Verksamheten omfattar schakt-, grundläggning- och VA-arbeten samt finplanering av mark- och grönytor. Bolaget har sitt säte i Bollnäs och har sedan det grundades 1973 byggt upp en stark kundbas i Hälsingland med omnejd.

Vill du veta mer om Anläggarteamet i Hälsingland?

Thomas Blomberg 070-9906506

Dan Hådén 0736-8026785