Integritetsmeddelande

Uppdaterad 2020-01-01

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal/support

När du skickar en förfrågan till oss/kontaktar oss på Infrea behöver vi lagra och använda de personliga uppgifter du som beställare delar med oss. Vi kan också komma att skicka informationen vidare till någon av våra dotterbolag, en underleverantör som exempelvis IT-support/Marknadsföringsbyrå, en aktieägare eller Nasdaq First North där vi är noterade. Allt beroende på vad ditt ärende gäller.

Vill du veta mer, läs gärna hela vårt Integritetsmeddelande nedan som beskriver mer i detalj hur vi behandlar personuppgifter. Du kan även kontakta oss om vår hantering av personuppgifter på integritet@infrea.se.

Integritetsmeddelande Infrea

I Infrea värnar vi om våra kontakters integritet och att vi följer såväl svensk som europeisk lagstiftning för datainsamling och användande av data i enlighet med exempelvis den europeiska lagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation) och Dataskyddslagen i Sverige.  I detta Integritetsmeddelande ger vi en översikt över hur vi hanterar personuppgifter.

1.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och lagrar:

  • namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer som du uppger för att få information från oss
  • kontakt- och leveransinformation som du lämnar i samband med exempelvis, men ej begränsat till:

– möte på mässa/investerarträff
– insänd information via formulär på vår hemsida/e-post
– ägarinformation/kommunikation
– cookie-information för att förbättra upplevelsen på vår hemsida

1.2 Vart och till vem kan dina personuppgifter överföras?

För att uppfylla något av ovanstående syften kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

  • till dotterbolag inom Infrea
  • till tredje parter som tillhandahåller tjänster med anknytning till vår webbplats eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla dessa tjänster, exempelvis men ej begränsat till:

– leverantörer som driftar, utvecklar och/eller erbjuder stöd för olika system, exempelvis men ej begränsat till: webbplats, ekonomisystem, IT-system

  • om så krävs enligt lag, exempelvis men ej begränsat till:

– till Nasdaq First North (där Infrea är listat)
– till ägare eller köpare/potentiell framtida köpare av vår verksamhet

Vid ev. överföring utanför EU/EES-området tillämpar vi de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausulerna vid överföring av personuppgifter till sådana länder Dessa standardavtalsklausuler finns att läsa här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.

1.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna. Detta innebär att vi raderar dina personuppgifter så snart dessa inte längre behövs för att behandla en förfrågan eller en beställning, eller för att hantera ditt ärende eller vår relation med dig. Statistik som blivit anonymiserad kan komma att sparas längre, exempelvis men ej begränsat till: i Google Analytics.

1.4 Dina rättigheter

I relation till de personuppgifter som vi innehar om dig har du rätt att:

  • begära en kopia av dina personuppgifter från våra register;
  • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (även om detta innebär att ditt vi inte längre kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar);
  • begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter, eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna (exempelvis om du anser att de är felaktiga);
  • begära att få ut de personuppgifter som vi använder; samt
  • när som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss angående behandling av dina personuppgifter.

Vi kan komma att avslå din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver fortsätta att behandla dem för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

En begäran om att utöva dina rättigheter ska framställas genom att du skickar en begäran till integritet@infrea.se.

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till datainspektionen.se eller till aktuell tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar (om annan än Sverige).

2.0 Cookies

Infrea använder cookies på infrea.se. En ”cookie” innehåller information och som lagras på den enhet du använder för att nå webbplatser.

Cookies på infrea.se används av tekniska skäl för att underlätta din användning av webbplatsen; för att ge statistik om besök på webbplatsen samt för att förbättra din upplevelse. Utan cookies fungerar webbplatsbesöket sämre. Du kan själv ställa in och rensa cookies i inställningarna för din webbläsare. Information om hur du gör detta finns på din webbläsares supportsidor eller på allaboutcookies.org.

Infrea AB
Stockholm

Kontakta oss direkt

Martin Reinholdsson
VD och koncernchef
+46 8 401 01 80

Johan Garmstedt
CFO och IR-kontakt
+46 8 401 01 80
johan.garmstedt@infrea.se

Jonas Olsson
Verksamhetsutvecklingschef
+46 8 401 01 80
jonas.olsson@infrea.se

Besöks- och postadress

Gamla Brogatan 34
SE-111 20 Stockholm