En växande anläggningsmarknad

Hem Om Infrea Marknaden infrastruktur Anläggningsmarknadens framtidsutsikter

Fragmenterade marknaden öppnar upp spännande möjligheter

Den svenska anläggningsmarknaden är för närvarande splittrad och bristen på samordning skapar en öppning för framtidens möjligheter. Genom att dra nytta av Infreas skalfördelar och struktur finns det enorma möjligheter till tillväxt och expansion inom denna sektor.

Infreas förvärvssegment omfattar cirka 900 bolag i Sverige, med en sammanlagd omsättning på ungefär 60 miljarder kronor. Många av dessa bolag är små och saknar kapacitet att själva konkurrera om stora projekt och upphandlingar. Det är här Infrea kliver in och öppnar upp nya möjligheter och förutsättningar för dem.

Genom att konsolidera marknaden och erbjuda en starkare enhet kan Infrea ta ledningen i en bransch som är redo för förändring. Expertis, resurser och effektivitet kombineras vilket gör att Infrea kan erbjuda bättre lösningar och attrahera större och mer komplexa projekt. Detta kommer inte bara att gynna Infrea, utan också stärka hela anläggningssektorn i Sverige.

Fem starka drivkrafter för Infreas utveckling

  1. Kontinuerlig tillväxt på den svenska anläggningsmarknaden
  2. Stora pågående och planerade infrastruktursatsningar
  3. Fragmentering av den svenska marknaden som öppnar för förvärvsmöjligheter
  4. Synergier mellan Infreas koncernbolag
  5. En bransch med god lönsamhet