En växande anläggningsmarknad

Hem Om Infrea Marknaden infrastruktur Anläggningsmarknadens framtidsutsikter

Okonsoliderad marknad öppnar upp för möjligheter

En fragmenterad svensk marknad, bra lönsamhet och hållbarhetssatsningar banar väg för anläggningsmarknadens framtid.

Anläggningsmarknaden är idag till stor del fragmenterad och okonsoliderad, vilket genom Infreas skalfördelar och struktur skapar stora möjligheter till tillväxt och utökade marknadsandelar. Inom Infreas förvärvssegment finns det i Sverige runt 900 bolag med en sammanlagd omsättning på ca 60 Mdkr. Då många av dessa bolag är små har de inte möjlighet att ensamma konkurrera om större projekt och upphandlingar. Där kan Infrea genom förvärv öppna upp nya möjligheter och förutsättningar för dessa bolag.

Fem synliga drivkrafter för utveckling i Infrea

  1. Den svenska anläggningsmarknaden växer stadigt.
  2. Stora pågående och planerade infrastrukturella projekt.
  3. Fragmenterad marknad i Sverige bäddar för förvärvstillgång.
  4. Möjligheten till synergieffekter mellan koncernens bolag.
  5. En bransch med god lönsamhet.