Stabila marknaden infrastruktur

Hem Om Infrea Marknaden infrastruktur

Om infrastruktur

En fungerande infrastruktur utgör en grundläggande förutsättning för ett välfungerande samhälle. Varje dag är vi beroende av att infrastrukturen är på plats och att den fungerar som den ska. Rent dricksvatten, framkomliga vägar och effektiva avloppssystem är kritiska faktorer för att upprätthålla vårt välbefinnande och vår livskvalitet. Men den underhåller inte sig själv.

Inom infrastruktursmarknaden är Infrea en betydelsefull aktör. Genom att vara involverade i byggandet, underhållet och förnyelsen av vår infrastruktur bidrar de till att säkerställa samhällets viktiga behov.

Infrastruktur för Infrea

Marknadens framtidsutsikter

Våra dotterbolag

En växande marknad

Efterfrågan på våra tjänster växer vilket ger oss en bra utgångspunkt att vinna marknadsandelar över tid. Vår storlek och marknadspositionering ger oss även en god riskspridning.

Martin Reinholdsson
VD och koncernchef

Vill du veta mer om Infreas arbete för en fungerande infrastruktur?