Stabila marknaden infrastruktur

Hem Om Infrea Marknaden infrastruktur

Om marknaden infrastruktur

Samhället bygger på att det finns en fungerande infrastruktur. Är den trasig eller bristfällig blir livet genast lite svårare för oss som bor där och dagligen förflyttar oss.

För många är det en självklarhet att den finns och fungerar. Vi människor är beroende av att ha rent dricksvatten, att våra vägar är körbara och att våra avlopp fungerar. Genom våra verksamheter är det Infreas uppgift att vara en del i att bygga, underhålla och förnya en del av den viktiga infrastrukturen som finns i vårt land.

Infrastruktur för Infrea

Marknadens framtidsutsikter

Våra dotterbolag

En växande marknad

Efterfrågan på våra tjänster växer vilket ger oss en bra utgångspunkt att vinna marknadsandelar över tid. Vår storlek och marknadspositionering ger oss även en god riskspridning.

Tony Andersson
VD och Koncernchef på Infrea

Vill du veta mer om Infreas arbete för en fungerande infrastruktur?