Konsekvent arbete enligt vår affärsidé – VD berättar för bloggen 10årsplanen

Ekonominbloggen 10årsplanen har “letat sig in” i Infreas VD Tony Anderssons huvud. Intervjun ska publiceras i två delar och i del ett  berättar Tony om bolagets utveckling och marknadsnisch och varför man ska investera i just Infrea. Men också en hel del om sig själv och den personliga resan.

En av frågorna var: Hur har resan sett ut för er hittills?

Tony Andersson svarade:

– Vi har jobbat strukturerat och konsekvent enligt vår affärsidé: att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. Och det gör vi bra. Vi skiljer här ut oss från andra investmentbolag tycker jag, just i vårt aktiva engagemang i våra dotterbolag. Det har varit en språngbräda för vår framgång hittills och jag tro att det är en stor anledning till att vi nu ser ett ökat antal aktiesparare bland våra aktieägare.

Här hittar du hela 10årsplanens intervju: “I huvudet på en Börs-VD: Intervju med Infrea ABs Tony Andersson“.