Jonab är
en del av Infrea

Hem Våra dotterbolag Jonab Anläggnings AB

Om Jonab Anläggnings AB

Jonab grundades 1997 och har sedan dess byggt upp en stark närvaro och stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader.

Jonab utför kompletta entreprenader inom schakt, mark, väg, va, fjärrvärme samt på betongsidan kajer, broar, plattor. Kunder är både stat, kommuner och privata exploatörer. Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige och framförallt i Halland och Skåne. De innefattar ett stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader.

Fördelar med att vara en del av Infrea enligt Jonabs vd

– För oss var det väldigt viktigt att hitta en ny ägare som delade vår syn på företagskultur med kvalitet och våra medarbetare i centrum. Med Infrea får vi en långsiktig ägare med stor branschkompetens som kan hjälpa Jonab att ta nästa steg i vår utveckling.

Jesper Strandberg
VD Jonab Anläggnings AB
jesper strandberg

Vill du veta mer om Jonab?