Upplands Markentreprenader är
en del av Infrea

Hem Våra dotterbolag Upplands Markentreprenader

Upplands Markentreprenader

Upplands Markentreprenader AB erbjuder markentreprenader i Uppsala och Stockholm med omnejd.

Bolaget utför totalentreprenader, utförandeentreprenader och samverkansentreprenader. Med Upplands Markentreprenader som totalentreprenör för ditt markprojekt slipper du som kund hantera kontakter med olika underentreprenörer, långa väntetider och dyra påslag. Du får även en samlad garanti och försäkring.

Bolagets tjänster innefattar:
Betongarbeten, Byggnation av vägar, Dränering, Finplanering, Grundläggning för fastigheter, Parkanläggning/Lekplatser/Skolgårdar, Schaktarbeten, Snickeri och smide, V/A arbeten

För Upplands Markentreprenader är alla kunder lika viktiga, och med en hög servicenivå tillsammans med ett professionellt utförande bygger vi långvariga arbetsrelationer – vill håller alltid vad vi utlovar med pris, kvalitet och leveranstid. Att vara en del av Infrea skapar stora samarbets- och kunskapsutbytesmöjligheter.


Märit Olofsson Nääs

VD på Upplands Markentreprenader

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Upplands Markentreprenader?