Bramark & VA är
en del av Infrea

Hem Våra dotterbolag Bramark & VA

Bramark & VA

Bramark & VA startade sin verksamhet 1994 och utför alla slags entreprenader inom mark och anläggning i Göteborgsregionen. Bolagets erbjudande innefattar kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, både som totalentreprenad och som utförandeentreprenad.

Erbjudandet omfattar VA, vägar, schaktning, sprängning, pålning, grundläggningar, parkeringar, ytskikt och planteringar – från planering och projektering till projektledning och idrifttagning. Huvuddelen av uppdragen kommer från kommuner, byggentreprenörer, fastighetsägare och exploatörer.

Fördelar med att vara en del av Infrea enligt Bramark & VAs VD

– Jag ser framförallt två tydliga fördelar med att vara en del av Infrea. För det första är det tryggheten, den ekonomiska tryggheten. För det andra är det att kan man erbjuda kunden en mer komplett affär genom att kunna samarbeta dotterbolagen emellan. Och det i sig är också en trygghet.

Carl-Johan Grimslätt
VD på Bramark & VA

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Bramark & VA?