Anläggningsgruppen
är en del av Infrea

Hem Våra dotterbolag Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen

Huvudkontoret ligger i Skövde samt lokalkontor i Falköping och Lidköping. Via lokalkontoren har Anläggningsgruppen möjligheten att kombinera högt utvecklad närservice, bra lokalkännedom och personliga kontakter.

Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri. De omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgårdsytor.

Fördelar med att vara en del av Infrea enligt Anläggningsgruppens VD

– Som en del av Infrea har vi styrkan och resursen att utvecklas och bli starkare.

Andreas Ingemarsson
VD på Anläggningsgruppen

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen?