Tälje Mark är
en del av Infrea

Tälje Mark

Infreas dotterbolag Tälje Mark är totalentreprenör inom mark-, betong- och anläggningsarbeten.Tälje Mark grundades 1993.

Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till asfaltering samt finplanering av mark- och trädgårdsytor. Tälje Mark har även en betongavdelning. Arbetsområdet är förlagt till Stockholm med tyngdpunkt i södra Stockholm.

Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri. Några stora kunder är Södertälje kommun, TelgeBostäder, ALM-koncernen, Skanska, Peab, Besqab, JN El, Caverion, Sodexo.

Fördelar med att vara en del av Infrea enligt Tälje Marks VD

– I kontakten med våra kunder lyfter vi gärna fram att Tälje Mark tillhör Infrea-koncernen och vår möjlighet att tillsammans med våra dotterbolag leverera ett större åtagande än vi hade kunnat göra på egen hand.

Fredrik Gabrielsson
VD på Tälje Mark

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Tälje Mark?