Vårt arbete för hållbar infrastruktur

Hem Om Infrea Hållbarhet

Hållbarhet i Infrea

I takt med att Infrea växer med fler bolag och anställda i koncernen behöver vi arbeta med vår hållbarhetspåverkan mer strategiskt och samlat. Infreas koncernbolag är alla verksamma i branscher där det ställs höga krav på miljö och hållbarhet. Därför har Infrea nu fokus på hur vi arbetar på ett hållbart sätt ute i verksamheten.

Gemensam rapporteringsmodell och affärssystem

Under 2020 har vi integrerat våra förvärv och infört ett affärssystem samt en rapporteringsmodell som kommer att stödja detta arbete när vi går vidare mot att rapportera på hållbarhetskriterier och nyckeltal.

De kriterier och nyckeltal vi sätter kommer att kopplas till vår hållbarhetsambition och områdena miljöpåverkan, sociala förhållanden och affärsetik. Redan nu har vi däremot valt ut fem av FN:s globala mål som vi avser att koppla våra indikatorer till: Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur.

Infrea Hållbarhetsrapport 2020

Här kan du läsa och ladda hem Infrea Hållbarhetsrapport 2020, vår andra rapport. Där redogör vi för vår hållbarhetsambition för koncernen avseende:

  • Vårt förhållningssätt till hållbarhet,
  • Affärsstrategi och verksamhetsmodell,
  • Hållbarhetspolicy,
  • Väsentliga risker kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser,
  • Affärsetiska principer och uppförandekod.

Vill du se alla Infreas finansiella rapporter?