Om Infrea

Hem Om Infrea

Infrea är en koncern i nischen infrastruktur

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Våra dotterbolag är tjänstespecialister

Infreas dotterbolag är entreprenörer och tjänstespecialister med lång erfarenhet av mark- och anläggningsentreprenader samt vatten- och avloppsarbeten. Det är de som anlägger våra nya cykelvägar, rensar våra avlopp, bygger våra lekplatser samt håller våra vattenledningar i trim.

Infrastruktur
för Infrea

Affärsområden

Martin Reinholdsson, VD och koncernchef

VD-ord

Infreas geografiska tillväxt

Vi växer i Sverige – och bedriver nu verksamhet från Västkusten, genom Skaraborg och Östgötaslätten mot Mälardalen upp vidare till Mellansverige. Vi arbetar aktivt med att expandera våra verksamheter till fler geografiska platser samt förvärva ytterligare lokalt starka entreprenörer. Efterfrågan på våra tjänster och gedigna kompetens är historiskt god. Förutom god historisk efterfrågan finns stora kommande infrastruktursatsningar och omfattande underhållsbehov, vilket gör att vi ser Infreas framtidsutsikter som fortsatt fina.

Gedigen kompetens

– När vi letar efter fler bolag till koncernen är det entreprenörskap och drivkraft vi söker och lägger stor vikt vid. Vi i Infrea är själva erfarna entreprenörer och vet hur viktigt det är för verksamheten att ha drivna och kompetenta personer i bolaget.

Martin Reinholdsson
VD och koncernchef

Precis som i vår affärsverksamhet grundas Infreas framtida framgångar inom hållbarhet i det arbete våra dotterbolag utför varje dag.