Infreas VD berättar om långsiktiga mål och avslöjar talang – Del två 10årsbloggen

I 10årsbloggens andra del av intervjun med Infreas VD Tony Andersson berättar han om hur långsiktiga mål gör att Infrea prioriterar rätt och att samtliga förvärv bolaget gör är långsiktigt hållbara. Därtill avslöjar Tony Andersson en personlig talang.

I del ett kunde vi läsa om konsekvent arbete enligt affärsidén och hur resan sett ut hittills. Nu fortsätter intervjun med både frågor om varför man ska investera i Infrea och hur förvärvsmodellen ser ut.

En av frågorna i del två är: Hur ser er fortsatta utvecklingsresa ut som bolag?

– Vi vilar inte på soffan och vi är inte nöjda även om det går mycket bra för oss. Vi har satt upp ett mål att om notera aktien på Nasdaq Small Cap år 2021 via Nasdaq First North Premier före detta. Genom tydliga mål för vår utveckling på detta vis blir det även tydligt vilka steg vi ska ta för att nå dit. Vi har samtidigt satt upp ett ganska tufft tillväxtmål om cirka 20 procent årligen och att vår soliditet ej ska understiga 30 procent. Det gör att vi prioriterar rätt och att samtliga förvärv vi gör är långsiktigt hållbara. Vi kommer förutom den svenska marknaden på sikt även titta på geografisk expansion även inom Norden genom förvärv. Det är en spännande utveckling jag ser framåt, sa Tony Andersson.

Läs hela del två: “Vårt långsiktiga mål är att lämna utdelning till våra ägare”.

(I bakgrunden på bilden syns konstinstallationen Rosa vägg samt EU pall och krita, av konstnären Torbjörn Johansson).