VD-ord: Från delårsrapport jan-mars 2021

– Ett första kvartal med ökad omsättning och kända säsongsmönster. Omsättningen under kvartalet uppgick till 170 Mkr (134), vilket motsvarade en tillväxt om 27 procent varav 1 procentenhet var organisk. Den organiska tillväxten utgjorde ett netto av god tillväxt inom affärsområdet Mark & Anläggning och en svagare utveckling än förväntat inom Vatten & Avlopp. Vatten & … Läs mer

VD-ord: Från Bokslutskommuniké 2020

Förbättrat resultat och fin tillväxt Vi har fortsatt vår fina utveckling under 2020 med ett bra fjärde kvartal, där nettoomsättningen ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av omsättningstillväxten under fjärde kvartalet var drygt 18 procentenheter organisk och drygt 4 procentenheter kom från förvärv. För helåret innebar detta att vi uppnådde en … Läs mer

VD-ord: Från delårsrapport jan-sept 2020

VD-ord: Från delårsrapport jan-sept 2020

– Vi växer jämfört med föregående år, vilket vi kan vara stolta över. Under tredje kvartalet växte vi omsättningsmässigt med 73 procent från 127,1 Mkr till 220,1 Mkr. Omsättningstillväxten är i huvudsak drivet av förvärv, men vi ser också en positiv organisk utveckling på asfaltssidan. Även lönsamheten har förbättrats och vi redovisar en EBITA om 13,7 … Läs mer

VD-ord: Från delårsrapport jan-juni 2020

VD-ord: Från delårsrapport jan-juni 2020

– Infrea stänger andra kvartalet med en jämn, stark orderingång samt ytterligare ett förvärv Det är med glädje jag kan konstatera att omsättningen ökade med 55 procent i kvartalet till 257,7 Mkr (166,3) och att vi ackumulerat omsätter 391,9 Mkr (245,9), dvs en ökning med 59 procent för första halvåret i år. Kvartalet har varit speciellt … Läs mer

Tony Andersson, VD och Koncernchef för Infrea.

VD-ord: Från delårsrapport jan-mars 2020

– Vi har en bra grund för resten av 2020 Under rådande omständigheter i världen känns det självklart att inleda mitt VD-ord med pandemin COVID-19. Den påverkar oss alla och logiskt sett borde också alla bolag påverkas direkt eller indirekt, men ännu är marknadsläget i stort stabilt för Infreas dotterbolag. Bland medarbetarna märker vi av … Läs mer

Infreas VD och Koncernchef Tony Andersson i Gamla Stan.

VD-ord: Från bokslutskommuniké 2019

– Många höjdpunkter lyser upp Infreas 2019 Att summera och fylla säcken med allt vi har åstadkommit i Infrea det här året – innan vi knyter ihop den – känns väldigt roligt. År 2019 har varit vårt kanske mest händelserika år hittills. Vi har vänt från -9 Mkr i rörelseresultat för helåret 2018 till +8 … Läs mer

Tony Andersson utanför byggnad.

VD-ord: Från delårsrapport juli-sep 2019

Så här när vi går in i vintermånaderna är det en bra tid att reflektera över de tre kvartal som passerat samtidigt som vi kan lyfta blicken mot vårt fjärde och framtiden därefter. Infreas vision är att både investerare och företagare ska välja Infrea när de vill se sitt kapital växa eller förädla sitt livsverk … Läs mer