Infrea bygger nätet av infrastruktur

 

87 procent av den svenska befolkningen bor i en tätort.

Endast tre procent av landets yta är bebyggd och landet har närmare 2000 tätorter där 87 procent av den svenska befolkningen, eller över 8,5 miljoner personer, bor. I sådana samhällen, där allt från samhällen med minst 200 invånare upp till storstäder med över 100 000 invånare räknas in, behöver infrastrukturen fungera.

Infrea finns där och bygger och utvecklar det nät av infrastruktur som behövs för att få samhällen att fungera.

Exempel på ett infrastrukturprojekt för Infrea

Vid nybyggnation av en flygplats behövs exempelvis landningsbanor och parkeringar. Då utförs grävarbeten med stora mängder schaktmassor och spillvatten som resultat – vilka behöver forslas bort och tas om hand på ett säkert vis. Anläggningar av rör för avlopp och vatten, asfalt på parkeringar och landningsbanor men även marksten på trottoarer och vid rabatter. Allt detta ingår i de tjänster Infrea levererar, liksom ­det underhåll eller utbyte av anläggningar som kommer senare i livscykeln.

Läs mer om hur Infrea bygger nätet av infrastruktur.

Infrea – en modern industrigrupp

I projekten tar Infrea med sig en modern maskinpark som upp­fyller dagens miljökrav och egna anläggningar för produktion av till exempel asfalt och omhändertagande av avfall. Det medför att transparensen i bolagens värdekedja är stor och att hög kvalitet kan hållas genom hela produktionen. Målet är ett högt och ömsesidigt förtroende i alla kundrelationer.

Vill du veta mer?

Kontakta Infrea