VD Tony Andersson intervjuas om läget i koncernen och påverkan av Corona

Infreas VD Tony Andersson intervjuades i veckan av bloggen 10årsplanen om läget i koncernen. Senast Infrea träffade dem var i oktober 2019, så frågan var såklart vilka skulle nyckelhändelser som koncernen haft sedan dess? I det rådande läget både i världen och i Sverige kommer samtalet självklart även in på Corona och hur detta påverkar Infrea. Men även aktieutdelning – hur blir det med den?

“Ytterligare en nyckelhändelse förra året, enligt mig, är den utdelning ni levererade under hösten. Vågar vi hoppas på att Infrea kommer fortsätta på den inslagna vägen, är det en stark utdelningskandidat på sikt?

Ja det var verkligen roligt att kunna göra utdelning redan 2019. Vi har en utdelningspolicy som säger att vi skall återinvestera ca 70 % av koncernens vinst och att resterande cirka 30 % av vinsten skall delas ut. Tittar vi på hela 2019 blev det 0,70 kronor per aktie vilket motsvarar 22,4% av resultatet per aktie. Nivån beslutas alltid efter att styrelsen föreslår en utdelningsnivå och bolagsstämman beslutar om bifall. Jag känner att 22,4 % är en bra utdelning. Eftersom vi har ju en speciell tid just nu med COVID-19 och en ganska turbulent omvärld, som vi känner att vi står starka i, men ändå självklart måste förhålla oss till och bevaka noga.”

Det kommer två delar av intervjun, kika in på 10årsplanens blogg och läs DEL 1!

I bloggen finns även vår egen videointervju med Tony: