TradeVenue kommenterar Infreas Kvartalsrapport första kvartalet

När TradeVenue vänder blicken mot Infrea efter bolagets Kvartalsrapport första kvartalet summerar de denna i tre punkter: Avyttrar ledande affärsområde, Stark start på året samt Potential i förvärv.

Häromdagen presenterade TradeVenue sin analys av Infreas Kvartalsrapport första kvartalet, vilken Infrea publicerade den 16 maj. TradeVenue har tidigare även gjort en Bolagsanalys av Infrea.

I rapportanalysen resonerar TradeVenue kring Infreas förvärvsutrymme efter avyttringen av affärsområdet Brandskydd i samband med försäljningen av BST Brandskyddsteamet.

I sin kommentar om Infrea skriver TradeVenue:

”Potential i förvärv. Vi bedömer att Infrea efter avyttringen av BST har ett förvärvsutrymme uppgående till 250 MSEK.”

Här kan du läsa hela analysen.