Tomas Bergström invald i Infreas styrelse

Vid extra bolagsstämma 2020-02-17 i Infrea har Tomas Bergström invalts till ny styrelseledamot i enlighet med valberednings förslag till bolagsstämman.

Tomas Bergström, ny styrelseledamot.

Tomas Bergström är VD på Byggmästare Anders J Ahlström AB som är sedan årsskiftet 2019/20 ägare av 17,9% av aktierna i Infrea. Med mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning kommer Tomas vara värdefull i Infreas utveckling.

– Jag är glad över att kunna hälsa Tomas Bergström varmt välkommen till Infreas styrelse. Jag är övertygad om att Tomas med sin bakgrund inom M&A och företagsledning kommer att bli ett värdefullt tillskott i vårt arbete med att utveckla Infrea inom vår nisch, infrastruktur, säger Urban Sturk, styrelseordförande i Infrea.

Välkommen till Infrea Tomas!

Läs texten om Infreas nya styrelseledamot  i Pressmeddelandet från 2020-02-19.