Ramavtal med Stockholm Vatten startskott för nytt Infrea-kontor

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen tecknat nytt treårigt ramavtal med Stockholm Vatten. Totalt beräknas avtalet ge intäkter om cirka 10 miljoner kronor årligen.

Det nya avtalet ligger även delvis till grund för Infreas nyetablering i Stockholmsregionen, ett nytt kontor där flera nya arbetstillfällen skapas.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från Stockholm Vatten. Avtalet ger vårt dotterbolag Asfaltsgruppen många nya möjligheter att växa in på Stockholms stora marknad. Därför passar det perfekt att nu realisera planerna på vår nya Region Stockholm – en strategisk närvaro med medarbetare på plats nära våra kunder, säger Tony Andersson, VD och koncernchef Infrea.

Läs hela pressreleasen här.