Flera stora projekt till Asfaltsgruppen stärker Infrea inom mark och anläggning

Asfaltgruppen har vunnit fyra stora anläggningsprojekt i Linköping och Motala med ett totalt ordervärde på drygt 4,6 miljoner kronor. Samtliga projekt skall utföras under 2018.

– Vi ser en stark efterfrågan just nu på våra tjänster inom mark och anläggning. Det byggs mycket och då behövs asfaltsarbeten till infrastrukturen. De här nya projekten är samtliga nyetableringsprojekt, säger Carl Johan Jürss, VD Asfaltsgruppen.

Asfaltsprojekten är anläggning vid det nya bostadsområdet Vikingstad, Bankeberg i Linköping; ny Byggmax- anläggning i Motala; ny gång och cykelväg till Brokindsleden i Linköping samt det största projektet som är vid en ny lagerbyggnad i Köpetorp, Linköping.

– Det är glädjande att se hur vi fortsätter att vinna nya projekt när samhällen där vi finns fortsätter att växa. Mark och anläggning är en viktig del både vid nybyggnation som här, samt vid underhåll av befintlig struktur, säger Tony Andersson, VD Infrea.

Läs mer om Asfaltsgruppen.

(Nyheten skickades även ut som pressmeddelande 27 april 2018).