Nytt asfaltverk ska ge Infrea fortsatt organisk tillväxt

Regnet öste ner från skyn men nu har Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen invigt det nya asfaltverket i Vagnhärad. Investeringen som uppgick i en total kostnad på 30 Mkr är strategiskt placerad längd med E4 och kommer ge Infrea som industrigrupp en ökad konkurrenskraft i Stockholmsregionen. Det nya asfaltverket förväntas ge en omsättningsökning på cirka 100-150 Mkr för Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen.

– Det nya asfaltverket blir koncernens andra verk och kommer i första hand att förse Infreas egna bolag med asfaltmassa. Därtill finns möjligeten att sälja asfaltmassa till andra aktörer till viss del. I och med investeringen kommer Infrea kunna förse sina mark- och anläggningsprojekt söder om Stockholm, Södertälje, Gnesta, Flen samt Nyköpingsområdet med asfaltmassa, säger Alfred Carinder, VD Asfaltsgruppen.

Koncernens andra asfaltverk

Det nya asfaltverket i Vagnhärad blir som sagt det andra i ordningen och kompletterar det som redan finns i Linköping. Asfaltverket kommer bidra till att Infrea kan ge säkrare leveranser och en ökad kontroll på hela leveranskedjan.

– Det känns skönt att invigningen är gjord och att vi ny kan ta oss an fler uppdrag i Stockholmsområdet. Vi kommer nu kunna leverera vår asfalt i än större utsträckning vilket kommer göra oss starkare på den tuffa marknaden, säger Tony Anderson, VD och Koncernchef för Infrea.

Se bilderna från invigningen i Vagnhärad