Många höjdpunkter lyser upp Infreas 2019

Under morgonen den 18 februari publicerades Infreas Delårsrapport & Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019 .

Mark & Anläggningssegmentet har under det fjärde kvartalet fortsatt att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen.

– Våra nya förvärv har utökat och förstärkt Infreas lokala närvaro då de angränsar till eller överlappar både varandras och Infreas befintliga dotterbolags marknader – helt i enlighet med vår förvärvsstrategi, berättar Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea.

Fjärde kvartalet 2019:

  • Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).
  • EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5).
  • Resultat per aktie 0,2 kr (0,53).
  • Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa.
  • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten.
  • På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen.

Läs hela Delårsrapport & Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019.