Kvartalsrapport första kvartalet 2019

Infrea AB (publ) har idag 16 maj publicerat Kvartalsrapport första kvartalet 2019.Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 80,3 Mkr (47,9) (affärsområdet Brandskydd redovisas som avvecklad verksamhet i första kvartalet).

VD Tony Andersson inleder sin kommentar med “Bästa aktieägare, för oss och branschen i stort är denna period oftast årets svagaste kvartal. Trots detta levererar vi ett bättre kvartal än motsvarande i fjol. Vårt positiva resultat ger oss extra kraft och energi att växa. Vi känner stabilitet och framtidstro.”

Läs pressrelease och ladda hem hela Kvartalsrapport första kvartalet 2019 här.

Första kvartalet 2019 i sammandrag

 • Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 80,3 Mkr (47,9) (affärsområdet Brandskydd redovisas som avvecklad verksamhet i första kvartalet)
 • EBITDA för koncernen uppgick till -5,3 Mkr (-9,8)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -13,0 Mkr (-15,1)
 • Resultat från avvecklad verksamhet, före skatt 12,2 Mkr (6,6)
 • Resultat per aktie -0,32 kr (-0,68)
 • Affärsområden:
  • Mark & Anläggning har haft en relativt god marknad under ett klimatmässigt svagt kvartal
  • Vatten & Avlopp har ökad omsättning och förbättrat resultat genom verksamhetsförbättringar
  • Strategisk översyn av innehavet i affärsområde Brandskydd

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Infrea har sålt affärsområdet Brandskydd och beräknas frånträda innehavet i slutet av maj 2019
 • Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som anger att cirka 30 procent av Infreas resultat efter skatt ska delas ut