Infreas dotterbolag visar starkt och stabilt orderläge

Infreas dotterbolag Siljan Schakt ger glädjande och starka besked. Under mars månad har Siljan Schakt rapporterat ett stabilt orderläge men också flera vunna anbud. Bland annat gång- och cykelväg Faluvägen etapp två, där Borlänge Energi är uppdragsgivare.

– Vi gläds åt att Infreas dotterbolag står starka och att deras goda relationer på sina lokala marknader skapar affärer. Vi är i en bransch som står stark även i konjunktursvängningar, infrastruktur behövs alltid för att samhällen ska fungera, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea AB.

Siljan Schakts totala orderstock är på 120 Mkr.

Läs hela nyheten kring händelsen i Pressmeddelandet från 2020-04-06.