Infreas dotterbolag tilldelas kontrakt med Kopparstaden

Infreas dotterbolag Siljan Schakt har tilldelats kontrakt om att renovera två innergårdar, ett uppdrag värt cirka 32 Mkr. Beställare är det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden och en del i arbetet och leveransen från Siljan Schakt kommer att utföras i samarbete med systerbolaget Duo Asfalt.

Kopparstanden är Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag och äger och förvaltar cirka 6 130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd. Uppdraget gäller området Kvarteret Kransen i centrala Falun. Projektet kommer att genomföras i två etapper med start under våren 2021 och beräknas vara klart under 2022.

När våra dotterbolag kan gå samman ger det ett mervärde för kunden, vi kallar det Infrea Plus. Jag ser fram emot att hitta fler affärer av detta slag på fler ställen i landet där vi har lokal närvaro med goda kundrelationer, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Bilden gäller ej kontraktet med Kopparstaden, utan fyller endast visuellt syfte. Bilden är från ett av Duo Asfalts tidigare projekt.

Läs mer om nyheten i pressmeddelandet från 2021-04-20