Infreas dotterbolag Tälje Mark hjälper till att bygga upp Kvarteret Skogsviolen

Tälje Mark har fått en fin start på året. I början av mars skrevs avtalet med projektet Kvarteret Skogsviolen som har en total kontraktssumma på 13 Mkr.

Projekt Kvarteret Skogsviolen är ett bostadsprojekt som omfattar 80 nya bostäder i Västergård, Södertälje. Det förväntas pågå till och med år 2021 och projektet är något som glädjer bolaget. Ekonomichef Christina Sand på Tälje Mark berättar hur Tälje Mark finns med i genom hela projektet.

– Vid nybyggnation finns vi vanligtvis med genom hela projektet. Det kan vara allt från trädfällning, bergssprängning, VA, och grundläggningsarbeten. När husen kommit på plats tar vi vid för att göra finplaneringsarbeten, anlägga parkeringar, lekparker och gångvägar säger Christina Sand, Ekonomichef på Tälje Mark i en telefonintervju.

Förutom det nya avtalet har även ett förnyat ramavtal med Södertälje kommun och Telgekoncernen skrivits med dotterbolaget.

Läs hela Pressmeddelandet från 2020-04-02 och VD och Koncernchef Tony Andersson tankar om avtalen.