Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner upphandling med ett ordervärde på dryga 8 Mkr

Infreas dotterbolag Siljan Schakt har efter beslut från Länsstyrelsen i Värmland blivit tilldelat ett EU-projekt. Projektet som innebär att restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens norra delar är en del av “moderprojektet”, med det dialektala namnet “Två länder -én elv” och har ett ordervärde på dryga 8 Mkr.

– Vi på Siljan Schakt är glada att få uppdraget, det känns bra att vara med och bidra till en förbättrad miljö – utifrån den kunskap och erfarenheter som vi har tillsammans med andra involverande i ett så här omfattande projekt. Uppdraget är ett i mängden av de entreprenadarbeten vi utför av denna karaktär, säger Jan Arnesson VD på Siljan Schakt.

Uppdragsgivaren är Länsstyrelsen i Värmland och projektet påbörjas under augusti 2020 och förväntas pågå under tre års tid.

Läs mer om Siljan Schakts upphandling i Pressmeddelandet från 2020-08-14.