Infreas dotterbolag landar projekt med ett totalt ordervärde på 35,3 Mkr

Jan Arvidsson, VD för Anläggningsgruppen.
Jan Arvidsson, VD för Anläggningsgruppen.

Skövdebaserade Anläggningsgruppen har vunnit två större projekt till ett ordervärde av 35,3 Mkr. Projekten förväntas pågå till år 2021 respektive 2022, båda med start under sensommaren 2020.

Det större projektet med ett ordervärde på totalt 20,7 Mkr innebär en nybyggnation av Stenportskolan med Lidköpings kommun som uppdragsgivare. Det andra projektet innebär att utföra markarbeten för ett nytt handelshus i Skövde och där uppgår ordervärdet i 14,6 Mkr. Jan Arvidsson, VD för dotterbolaget, menar att projektet med nybyggnationen av Stenportskolan i Lidköping är speciellt viktigt då regionen är en geografisk plats där Anläggningsgruppen är och fortsatt vill vara en stark spelare i.

– Lidköping är en ort där vi vill vara starkt representerade. Eftersom Lidköpings kommun är beställare för hela projektet, är det därför ett viktigt uppdrag för oss, säger Jan Arvidson VD Anläggningsgruppen.

Läs Tony Andersson, Infreas VD och Koncernchefs kommentar och mer ingående information angående projektet i Pressmeddelandet från 2020-08-24.