Infrea säljer BST-koncernen till IK Small Cap II

Idag meddelar vi att Infrea säljer BST-koncernen (affärsområde Brandskydd) till IK Small Cap II. VD Tony Andersson kommenterar: “BST har varit ett framgångsrikt innehav för Infrea och har sedan förvärvet år 2016 vuxit från 220 Mkr till knappt 340 Mkr i årsomsättning. Vi ser att IK har goda förutsättningar för att fortsätta utveckla BST-koncernen vidare.”

Läs hela pressreleasen här.