Infrea publicerar Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Infrea publicerade kl. 8.30 idag Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019.  Sammanfattningsvis har arbetet i koncernen under tredje kvartalet präglats av flera förvärv inom affärsområdet Mark & Anläggning samt av ett
aktivt arbete med åtgärder inom affärsområdet Vatten & Avlopp för att vända affärsområdets negativa trend.

– Vi fortsätter vårt arbete med att växa inom vår nisch och med vår vision – att vi får samhällen att fungera. Under det här kvartalet har vi lyckats med två fina förvärv inom affärsområdet Mark & Anläggning: Mark & VA i Göteborg i Götaland och Siljan Schakt i Dalarna. Båda bolagen erbjuder tjänster inom markarbete och läggning av asfalt – viktiga delar när samhällen expanderar och utökar sin infrastruktur, eller underhåller den – och har kompetens att ta hand om hela värdekedjan inom området, kommenterar Tony Andersson, VD Infrea.

Tredje kvartalet 2019

  • Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
  • EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
  • Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
  • Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
  • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal

Läs hela Infreas Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019 samt tillhörande pressrelease.