Infrea har idag tillträtt aktierna i Mikaels Grävtjänst

Som meddelats 2020-07-09 förvärvar Infrea det i Uddevalla baserade mark- och anläggningsföretaget Mikaels Grävtjänst i Sanderäng Aktiebolag till 100 procent och idag slutfördes affären.

– Det är många stora och små infrastrukturprojekt igång i västra Sverige och Mikaels Grävtjänst blir ytterligare ett fantastisk fint tillskott till Infrea-koncernens marknadspositionering. Både för att vi blir ännu starkare på anläggningssidan i området men även för att deras maskinpark skapar möjligheter till ytterligare synergier då våra andra dotterbolag i koncernen kan hyra maskiner vid behov.

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Förvärvspriset uppgår till 11,38 Mkr för aktierna plus en möjlig tilläggsköpeskilling om max 13,62 Mkr kopplat till utfallet EBIT (20/21).

Från vänster: Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea, Mikael Hansson, VD på Mikaels Grävtjänst och Henrik Nordin, CFO på Infrea.
Från vänster: Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea, Mikael Hansson, VD på Mikaels Grävtjänst och Henrik Nordin, CFO på Infrea.

Läs mer i Pressmeddelandet från 2020-09-01.