Infrea har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Infrea AB uppfyller gällande noteringskrav och godkänt ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier (“Aktierna”) till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till den 29 juni 2021, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till den 28 juni 2021.

– Sedan vår börsintroduktion på First North i maj 2018 har Infrea kontinuerligt utvecklats inom vår nisch, Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Vi har välkomnat fler lokalt starka bolag till vår grupp och vår omsättning samt resultatet har växt år för år. Att nu noteras på Nasdaq Stockholm är förutom en kvalitetsstämpel även en viktig milstolpe i vår fortsatta utveckling.

Tony Andersson
VD och Koncernchef Infrea

Generellt om om listbytet

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (INFREA) och ISIN-kod (SE0010600106). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Infrea behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Läs hela prospektet i Pressmeddelandet från 2021-06-23.