Infrea förstärker organisationen och utser Lars Solin till ny CFO

Infrea AB har utsett Lars Solin till ny CFO med tillträde den 1 november 2017.

Lars Solin har tidigare bland annat varit Senior Investment Manager på Mannerheim Invest, VD och CFO på teknikkonsultkoncernen Rejlers samt arbetat med Corporate Finance hos olika uppdragsgivare i Stockholm under tjugo år.

Infreas VD Tony Anderson säger i en kommentar:

− Lars finansiella inriktning stärker koncernen i samband med att vi ökar tempot i marknads- och förvärvsverksamheten samt även utvärderar olika finansieringsmöjligheter för en fortsatt tillväxt.

För mer information:

Tony Andersson, VD
Tel: 0706-508869

Lars Solin, CFO
Tel 0733-861520, e-post: lars.solin@infrea.se