Infrea – En stabil tvååring

Den 11 oktober 2017 bytte Grand Capital officiellt namn till Infrea. Detta innebär att Infrea firar sin andra födelsedag med namnet och bolaget kan nu titulera sig som stabil tvååring. Sedan namnbytet har Tony Andersson, som tillträdde som VD den 1 november 2017, tillsammans med ledningen utvecklat Infrea rejält.

Gynnsamma år

Infreakoncernens fokus är på områdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp, inom vilka  Infreas dotterbolag arbetar för att få vårt samhälle att fungera i både bra som dåliga tider. Koncernen har pålitlig kompetens i bagaget och arbetar aktivt för att fortsätta underhålla samt utveckla vårt samhällets infrastruktur, som slits hårt och ständigt är i behov av underhåll och förbättring. Infrea kan därmed ses som en viktig entreprenör inom detta område.

Den viktigaste milstolpen hittills för Infrea nåddes i april 2018, då det med stor glädje ringdes i klockan hos Nasdaq.

– Efter allt hårt arbete var vi äntligen där! Nu ska vi visa alla som investerat i oss att det var värt det och härigenom erbjuda fler att följa vår resa, säger Tony Andersson, VD Infrea.

Förvärvet av Tälje Mark var en viktig investering för Infreas närvaro i Stockholm och Mälardalen. Förvärvet gjordes i två steg, först 70 procent och sedan de resterande 30 procenten – med en utköpsplan under år 2021 samt 2022.

Infrea har flera gånger fått lovord från analytikerprofilen Claes Vikbladh på TradeVenue, som följer Infrea. Bolaget har beskrivits som en intressant och konjunkturstabil investering inför framtiden. Uppmuntrande uttalanden som visar att hårt arbete lönar sig – med exempelvis inträde på Nasdaq First North Premier den 18 juni 2019.

Under sommaren 2019 förvärvades även Anläggningsgruppen Skaraborg. Ytterligare en viktig pusselbit som ger Infrea ökad närvaro i Mellansverige. Den följande delårsrapporten för 2019 års första halva visade på en positiv trend där koncerners omsättning uppgick til 167,0 Mkr (116,8).

Hösten 2019 börjar starkt med förvärv av ytterligare två bolag till Infreas portfölj, Göteborg Mark & VA och Siljan Schakt. Göteborg Mark & Vatten i Göteborg fick certifikatet Värde Stabilitet Lönsamhet 2018 med den högsta värderingsratingen, VVV-rating vilket baserats på bokslutet 2017-12-31. Båda bolagen har dock har haft stark tillväxt under de senaste åren och innehar tjänster som gör att Infrea breddar sin kompetens ytterligare.

Planer inför framtiden

Infreas VD Tony Andersson har tidigare beskrivit ambitionen att nå Nasdaq Small Cap senast år 2021, vilket både realistiskt och betydelsefull framtidsplan. Utöver det finns det ständiga tillväxtmålet på omkring 20 procent årligen samt på längre sikt öka sin geografiska närvaro till de nordiska grannländerna. Det viktigaste är att skapa en bra aktie som är ett stabilt val i en nystartad aktieportfölj.

Hur firar ni er tvåårsdag?
– Ja, en liten tårtbit får vi unna oss. Sen fortsätter vi arbeta precis på samma sätt som vi gjort under de senaste åren – framåt, säger Infreas VD Tony Andersson!