Infrea AB förvärvar resterande 30 procent i Tälje Mark

Infrea blev med bolagets grundare och entreprenörer gemensamma ägare till Tälje Mark i december 2018. Infreas initiala ägarandel uppgick till 70 procent och med en överenskommen utköpsplan för resterande 30 procent år 2021 respektive år 2022. För att förenkla Infreas ägande har parterna enats om att tidigarelägga tidigare kommunicerad utköpsplan och verkställer förvärvet av resterande 30 procent av aktierna idag.

– Förvärvet av Tälje Mark har utvecklats på ett positivt sätt för Infrea och vi är glada för att vi kan tidigarelägga förvärvet av hela bolaget, säger Tony Andersson, Infrea VD.

Du kan läsa fullständig information kring detta i Pressmeddelandet från 2019-06-25.