Hur positionerar sig Infrea inför en potentiell lågkonjuktur? Del 2 av intervjun i 10årsplanen.

Tony Andersson har medverkat i ekonomibloggen 10årsplanen och nu är del 2 av intervjun släppt! En intervju som ger intressant fakta och information om hur den senaste tiden varit för Infrea – både gällande framtida förvärv och det aktuella världsläget.

Världen förändras och ibland sker saker vi människor inte väntat oss. Det senaste virusutbrottet, COVID-19 har under år 2020 varit på allas läppar. Med ständig medieuppmärksamhet får vi människor både råd och information om hur vi skall hantera en pandemi som denna. Men hur hanterar en koncern som Infrea det rådande läget – Det är något som Tony Andersson, VD och Koncernchef för Infrea fått förklara i bloggen 10årsplanen. Del 1 av intervjun är redan släppt och kan läsas här.

I del 2 kan vi ta del av ett djupare perspektiv på hur koncernen positionerar sig inför en potentiell lågkonjuktur.

– Tittar vi historiskt på hur våra dotterbolag har klarat dessa perioder av lågkonjunktur kan vi se att de har de klarat dem relativt bra jämfört med många andra branschers bolag. Vi kan alltid dra lärdom av historien och har tilltro till att detta även gäller denna gång, säger Tony Andersson i intervjun.

Läs hela intervjun genom att klicka på här.

Intresserad av mer läsning?

Tony Andersson har medverkat i 10årsplanen tidigare och här är länkar till hans föregående intervjuer.