Flera nya uppdrag för Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har startat år 2020 starkt. Genom bolagets långsiktiga relationer och god kännedom om den lokala marknaden har nu flera nya projekt slagits fast och det totala värdet för projekten uppgår till totalt 27,6 miljoner kronor. Jan Arvidsson, VD på Anläggningsgruppen förklarar att det största projektet som de fått till sig är de mark- och anläggningsarbeten som behövs göras i ombyggnationen av Östhaga demenscenter i Linköping – med ett ordervärde på 12,3 miljoner kronor.

Projekten som kommer sträcka sig över cirka två år är något som glädjer Infreas VD och Koncernchef Tony Andersson.

– Jag tycker Anläggningsgruppen gör ett bra jobb. Övertid har de byggt upp ett fint förtroende hos sina kunder samt de har en god kännedom om den lokala marknaden där de verkar, vilket ger oss en stark tilltro till en fortsatt tillväxt, säger Tony Andersson VD och Koncernchef på Infrea.

Läs den fullständig information om Anläggningsgruppens nya projekt i Pressmeddelandet från den 2020-03-12.