Gemensam syn på entreprenörskap driver Infrea framåt

Entreprenörskap är förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara på dem. Infrea och dotterbolagen har en gemensam syn på hur entreprenörskap driver koncernen framåt. Samtliga dotterbolag är bland de bästa på sina lokala marknader. Med sina lokala kundkretsar skapar de grunden till Infreas framgång.

– För oss är det verkligen viktigt att de lokala ledarna fortsätter och finns kvar.

Tony Andersson, VD och Koncernchef

Modernt ledarskap

Infreas utvidgade koncernledning tar styrelsens uppdrag ut i dotterbolagen. Det finns en styrka i att samla dotterbolagen kring de gemensamma målen för koncernen och realisera dessa i aktiviteter i de lokala bolagen.

Med ett decentraliserat ledarskap stärks de lokala entreprenörernas dagliga arbete. Samtidigt skapas synergier och inte minst ett nätverk – att dela kunskap med, eller att vända sig till för att bolla idéer eller diskutera problemställningar.

Vill du se mer av Infrea videor?

Här hittar du samtliga videor producerade av Infrea.