En industrigrupp med ett tydligt fokus

Att skapa långsiktig tillväxt och en hållbar värdeutveckling är viktigt för Infrea. Det är ett fokusområde som ständigt finns i koncernens blickfång – vilket också speglar kärnverksamheten och Infreas förvärv. Genom att förvärva och utveckla bolag som har samstämmiga tankar och värdering för framtidens infrastruktur skapas en enhetlig koncern med ett tydligt mål – att få samhällen att fungera.

Tony Andersson
Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea

– Varje bolag ska passa in och fylla sin funktion i vår utveckling, menar Tony Andersson, VD och Koncernchef för Infrea.

En uttalad värdeskapande process

När nya förvärv knyts till Infrea startar arbetet med att integrera bolaget i koncernen omedelbart. Genom en väl uttalad process lägger Infrea fokus på styrning och coachning, allt för att utveckla bolagets tillväxt, lönsamhet, kassaflöde och ledarskap. Vad denna process ska åstadkomma är en stabil värdetillväxt och en årlig aktieutdelning.

Och i takt med att tillväxt och ökad lönsamhet uppnås kan industrigruppens dotterbolag bidra till fler trygga arbetstillfällen, en mer hållbar infrastruktur och i förlängningen till att våra samhällen fortsätter fungera.

Läs mer om Infreas hållbarhetsarbete

En industrigrupp på frammarsch

Infrea har idag tillsammans med dotterbolagen över 300 medarbetare som levererar med fullt fokus varje dag. Genom förvärv växer Infrea geografiskt och förvärvens kunskap ger ökad kompetens till koncernen – samtidigt som dörrar för möjliga synergier öppnas. Vägen till ett lyckat uppdrag kräver hårt arbete och Infrea som industrigrupp har den kunskap och kännedom som krävs för att lyckas.

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen
Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen asfalterar nya vägar för att befolkningen i Sverige ska kunna ta oss fram på ett säkert sätt.

Vill du veta mer vad infrastruktur är för Infrea?

Infreas dotterbolag som är aktiva i affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp – områden som får samhällen att fungera.

Läs mer om infrastruktur