En grönare sida av Infrea – Biotopvård

 

Infreas dotterbolag Siljan Schakt i Dalarna erbjuder tjänster inom mark- och anläggning men är även specialiserade inom biotopvård. Som expert på biotopvård i vattendrag har bolaget skapat ett viktigt och givande samarbete med kommuner, länsstyrelser och olika fiskeområden i regionen. Biotopvård är lite förenklat att man åtgärdar skador som orsakats av ingrepp som människor gjort under många år – främst i vattendrag.

– Biotopvård ser jag som en del i att bygga för framtiden och en hållbar industrialisering. Det går att koppla till vårt hållbarhetsarbete och de mål som vi vill arbeta och påverka inom, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea.

 

Biotopvård innebär att man åtgärdar skadorna av de ingrepp som människan under många år gjort i framförallt rinnande vattendrag. Exempel på sådana ingrepp är utdikning, reglering av vatten, flottledsrensning, kanalisering och vägbyggen.

Tekniska fiskvägar

Att bygga laxtrappor är ett exempel på hur Siljan Schakt med biotopvård hjälper laxen att kunna ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder med hjälp av tekniska fiskvägar. Vandringshinder kan vara allt från vattenfall till dammar vid vattenkraftverk. En satsning på biotopvård är krasst en satsning på framtiden.

En del i att återskapa fisken naturliga miljö

Att återskapa miljöer så som de en gång såg ut är en viktig del i arbetet. Fisken ska i dessa fall kunna vandra till och få tillbaka sina lekområden som de en gång hade. Vägtrummor byggs om och man lägger tillbaka block och stenar i vattendragen samt återskapar flöden och fiskens ståndplatser – mer skyddade platser där fisken står på. Detta får till följd att grusbottnar återbildas, något som är viktigt för fiskleken. Det är också möjligt att tillföra grus för att få en snabbare återhämtning. Det är också angeläget att ta hänsyn till strandlinjen eftersom vegetationen där ger lä och skugga, erosionsskydd samt näring i form av löv och insekter.

Nyfiken på att veta mer om våra dotterbolag?

Här kan du läsa mer om våra dotterbolag som är verksamma inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp.