Claes Vikbladh beskriver Infrea som intressant bolag

Anlytikerprofilen Claes Vikbladh ägnar andra halvan av Trade Venues senaste veckobrev, publicerat den 24 februari, åt Infrea. Vikbladh beskriver Infrea som ett intressant bolag att följa framöver och som verksamt i en stabil bransch – Infrastruktur.

Utdrag ur veckobrevet: ”Att investera i infrastrukturbolag. Att investera i infrastruktur är sedan länge populärt bland långsiktiga kapitalförvaltare såsom pensionsfonder. Förutom förutsägbarheten med en oftast låg konjunkturkänslighet med stabila marginaler kan man räkna med en långsiktig tillväxt inom de flesta områden i takt med att befolkningen växer. Infrea (bevakat av TradeVenue) är ett relativt nystartat investmentbolag, noterat på First North och som valt att satsa på bolag verksamma inom infrastruktur.

Även om det är en avsevärd skillnad i att investera i en väg och att göra motsvarande i ett bolag som lägger ut asfalt på den finns det ändå många likheter i form av den relativa konjunkturokänsligheten och långsiktiga tillväxten inom många infrastrukturområden.”

Läs hela Trade Venues veckobrev v 9 här.