BRAMARK – en pusselbit på vägen mot ett lyckat uppdrag

Samhällspusslet läggs bit för bit varje dag. Infrea-koncernen vill bidra på ett hållbart och framgångsrikt vis. Tillsammans med dotterbolagen skapar vi samhällen som fungerar.

Ända sedan starten 2017 har Infreas VD och Koncernchef Tony Andersson varit tydlig med att det som ligger till grund för Infreas framgång är dotterbolagens utveckling. Därför väljer Infrea förvärv med stor omsorg – alla ska passa in i koncernens förvärvsstrategi. När väl förvärvet är genomfört påbörjas arbetet med att integrera bolaget i koncernen, stötta och coacha för att skapa effektivitet och ständig förbättring.

Starkt förvärv startade 2020

Det senaste förvärvet stavas Bramark Entreprenad i Göteborg AB. Bolaget huserar i Göteborg och levererar tjänster inom affärsområdet Mark & Anläggning. Det 100-procentiga förvärvet förväntas tillföra en årlig omsättning om ca 30 Mkr till koncernen och räknas av Infreas VD och koncernchef Tony Andersson som en riktigt stark spelare på marknaden.

– Att vi dessutom förenar vårt redan ägda bolag Mark & VA med Bramark i samband med förvärvet gör att vi snabbt kan komma på banan som en riktigt stark spelare på marknaden. Martin Berntsson, tidigare VD i Mark & VA, kommer att fortsätta i det nya bolaget med fullt fokus på utveckling av kunder och försäljning medan Carl-Johan Grimslätt får rollen som VD.

Tony Andersson, VD och Koncernchef, Infrea.
Carl-Johan Grimslätt.

Bramark – Komplett mark- och anläggningsentreprenad

Bramark ger kunderna vad de vill ha. Enligt bolagets filosofi fokuserar de på att leverera rätt produkt med rätt metod och med rätt kvalité. De har sedan starten 2004 tillgodosett sina kunder med renodlade utförandeentreprenader samt totalentreprenader med goda resultat.

– Vi har lång erfarenhet av vår marknadsnisch. Vi har flera slutförda projekt under 2019 och framtiden ser ljus ut. Förra året slutförde vi bland ett 6000 kvadratmeter stort markarbete i Kålltorp där vi färdigställde VA-arbeten, gator, grundberedningar och finplantering.

Carl-Johan Grimslätt, Bramarks VD.