Analysttjänsten Analyst Group får svar på tal om varför Infrea är ett bra investeringsbeslut

Analyst Group är en analystjänst som grundades år 2014 med syfte att erbjuda information om små- och medelstora bolag. Idén om tjänsten väcktes då grundarna till Analyst Group ansåg att utbudet av information om dessa bolag var bristande. Idag är Analyst Group en analystjänst som dels ger korrekta, transparenta och objektiva analyser av bolag, med passion för att ge investerare bättre stöd i framtida investeringsbeslut. Analyst Group vill se sig som en länk mellan investerare och företag där de ger stöd i investeringsbeslut, kapitalallokering och kommunikationsvägar.

Analyst Group kontaktade Infreas VD Tony Andersson för en intervju om Infrea. Tony Andersson berättar varför just Infrea-koncernen är en bra investering – i allt från när det gäller koncernens intäktsmodell till tacklandet av den aktuella pandemin.

– Jag skulle tro att vi kan prestera 15-20 % årlig tillväxt i bolaget, vilket bör göra oss till ett attraktivt investeringsalternativ, säger Tony Andersson i intervjun.

Läs den intressanta intervjun med Tony Andersson på Analyst Groups hemsida.