Infrea förvärvar Anläggningsgruppen Skaraborg

Infrea förvärvar Anläggningsgruppen i Skaraborg AB och utökar sin närvaro i Mellansverige. Bolagets tidigare ägare kommer att kvarstå i ledningen och ansvara för den operativa driften av Anläggningsgruppen.

Anläggningsgruppen passar väl in i Infreas tydliga strategi och investeringsfokus. Affären ligger inom kvalificerade mark- och anläggningsarbeten. Bolaget bildades 1992 och är ett väletablerat företag inom mark och anläggningssektorn i Västra Götaland med tyngdpunkt på gamla Skaraborgs län. Huvudkontoret är beläget i Skövde med lokalkontor i Falköping och Lidköping.

Bolaget har haft en bra tillväxt och omsättningen prognostiseras till 130 Mkr för 2018/19 med ett rörelseresultat om ca 11 Mkr.

– Vi ser fram emot att bli en del av Infrea. De har ett gott rykte som ägare och utvecklar de verksamheter de förvärvar, säger Jan Arvidson, VD i Anläggningsgruppen.

Läs hela texten kring detta i Pressmeddelandet från 2019-06-27.