VD-ord: Från delårsrapport juli-sep 2019

Så här när vi går in i vintermånaderna är det en bra tid att reflektera över de tre kvartal som passerat samtidigt som vi kan lyfta blicken mot vårt fjärde och framtiden därefter. Infreas vision är att både investerare och företagare ska välja Infrea när de vill se sitt kapital växa eller förädla sitt livsverk som de byggt upp under många år. För de som vill känna sig trygga och skapa långsiktigt värde skall vi vara ett bra alternativ.

Vi fortsätter vårt arbete med att växa inom vår nisch och med vår vision – att vi får samhällen att fungera. Under det här kvartalet har vi lyckats med två fina förvärv inom affärsområdet Mark & Anläggning: Mark & VA i Göteborg i Götaland och Siljan Schakt i Dalarna. Båda bolagen erbjuder tjänster inom markarbete och läggning av asfalt – viktiga delar när samhällen expanderar och utökar sin infrastruktur, eller underhåller den – och har kompetens att ta hand om hela värdekedjan inom området.

Siljan Schakt har en av de större privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. Mark & VA i Göteborg kompletterar Infreas närvaro i det expansiva Västsverige. Tillsammans bidrar båda bolagen till arbetet att långsiktigt bygga en stabil och stark leverantör av infrastruktur. Med dessa förvärv ombord beräknas vår totala omsättning på årsbasis närma sig 1 miljard kr och vi har på kort tid lyckats återinvestera den volym vi tappade när vi avyttrade Affärsområdet Brandskydd.

Alfred Carinder har varit tillförordnad VD i Asfaltsgruppen sedan 1 mars i år, men är från den 1 oktober utsedd till VD för Asfaltsgruppen. Asfaltsgruppen har utvecklats mycket positivt det senaste halvåret och samarbetet med Infrea har fungerat bra. De arbetar med rätt fokus och därför känns det naturligt att ge Alfred Carinder fortsatt förtroende.

Vi fortsätter också vårt arbete mot förflyttning till Nasdaq Small Cap. Vi har fortsatt en väldigt stark balansräkning med en soliditet över 50 procent och på vår radar har vi fler förvärv vi jobbar mot. Våra sista månader på året kommer helt klart att vara fortsatt händelserika. Det är jag övertygad om.

Tony Andersson
VD och Koncernchef
Infrea