Infrastruktur för industrigruppen Infrea

Hem Om Infrea Marknaden infrastruktur Infrastruktur för Infrea

Infrastruktur för oss

Infrastrukturen är ryggraden för vår ekonomi och samhälle. I en värld som ständigt förändras är Infrea en dynamisk industrigrupp som står i spetsen för två viktiga infrastrukturområden: Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Med sin historia av stabilitet och framåtblickande strategier har Infrea etablerat sig som en nyckelaktör på en framtidsinriktad marknad, oavsett ekonomisk konjunktur.


Stadsutbyggnadens revolutionära drivkraft

Förvandlingen av våra städer är en avgörande motor för framtidens samhällsutveckling. I Sverige, ett land präglat av urbanisering och modernitet, är det avgörande att infrastrukturen fungerar optimalt för att möta behoven hos majoriteten av befolkningen som nu bor i tätbefolkade storstäder och samhällen. Med åren har våra gator åldrats och avloppssystem behöver underhållas, vilket skapar en växande efterfrågan på teknisk upprustning, renovering och modernisering. Något som vi är kapabla att ta oss an.


Framtidsinriktade infrastrukturlösningar för en dynamisk värld

I en era av omfattande samhällsinvesteringar i infrastruktur och stränga krav på hög kvalitet har Infrea en unik position att bygga upp nätverket av infrastruktur som behövs. Genom sina dotterbolag erbjuder Infrea tjänster som sträcker sig bortom våra bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

Från att gräva schaktmassor och hantera spillvatten vid nya bostadsprojekt och parkeringsplatser till att anlägga avlopps- och vattenledningar samt marksten på trottoarer och i rabatter – Infrea står för hela spektrumet av infrastrukturtjänster. Men det stannar inte där. Infrea är också dedikerade till att underhålla och uppgradera dessa anläggningar längs hela deras livscykel, vilket säkerställer en pålitlig och hållbar infrastruktur för framtiden.

En fragmenterad svensk marknad, bra lönsamhet och hållbarhetssatsningar banar väg för anläggningsmarknadens framtid.