Infrastruktur för industrigruppen Infrea

Hem Om Infrea Marknaden infrastruktur Infrastruktur för Infrea

Infrastruktur för Infrea

En fungerande infrastruktur är viktigt för både ekonomi och samhälle. Infrea är en växande industrigrupp som är verksamma inom två infrastrukturområden: Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. Med historisk stabilitet samt framtida satsningar befinner sig Infrea på en framtidsmarknad, oavsett konjunkturläge.


Stadsutbyggnaden – en drivkraft

En viktig drivkraft är våra städers utbyggnad samt att vidmakthålla det redan byggda i gott skick. Sverige är ett urbaniserat och modernt land där majoriteten av den svenska befolkningen bor idag i storstäder och samhällen där infrastrukturen måste fungera. Med åldrade gator som slitits genom åren och avlopp som måste underhållas finns ett ökat behov av teknisk upprustning, renovering samt modernisering.

Samhällets omfattande investeringar på infrastruktur och krav på hög standard är gynnsam för Infrea eftersom det kommer innebära mer mark- och anläggningsarbeten samt anläggningar av vatten och avlopp.


Infrea bygger nätet av infrastruktur

De tjänster som Infrea levererar genom sina dotterbolag finns utanför husen där människor bor, arbetar eller bedriver verksamhet.

Vid nya bostadsprojekt och parkeringar utförs till exempel grävarbeten med stora mängder schaktmassor och spillvatten som resultat – vilka behöver fraktas bort och tas hand om på ett säkert sätt. Likaså anläggningar av rör för avlopp och vatten, men även marksten på trottoarer och vid rabatter. Allt detta ingår i det Infrea levererar, liksom det underhåll eller utbyte av anläggningar som kommer senare i livscykeln.

En fragmenterad svensk marknad, bra lönsamhet och hållbarhetssatsningar banar väg för anläggningsmarknadens framtid.