Infreas affärsområden

Hem Om Infrea Affärsområden

Infreas affärsområden inom nischen infrastruktur 

Infrea bedriver verksamhet inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Lite förenklat bidrar Infrea till att samhällen fungerar genom anläggning av markarbete, vägar, vatten och avlopp samt hantering av relaterat avfall. Ett modernt samhälle förutsätter att slitna asfalterade vägar repareras och att rent dricksvatten finns i kranen. Infrea har både kunskapen och resurserna som krävs för att denna infrastruktur ska fungera.

Mark & Anläggning

Den ständiga utvecklingen av vårt samhälle gör att infrastruktur ständigt behöver underhållas och byggas ut. Infreas dotterbolag har kompetens för att ta hand om hela värdekedjan inom mark- och anläggningsarbete, från grävarbete till anläggning av olika ytmaterial som sten och asfalt. Våra dotterbolag skapar en fungerande infrastruktur som gör det möjligt att förflytta sig på ett säkert och smidigt sätt oavsett transportmedel. Infrea har dotterbolag med egen maskinpark, egen produktion av olika sorters asfaltmassa och egna grus- och bergtäkter. De kan därför vara flexibla och ta hand om stora som små mark- och anläggningsprojekt från start till mål. Leveranserna blir kostnadseffektiva installationer med hög kvalitet i grävarbetet och hållbara val av beläggning och andra material.

Vatten & Avlopp

Inom vatten- och avloppsområdet är det mesta som anläggs sådant som inte syns och något vi inte tänker på så länge det fungerar. Rent vatten i kranen, ett fungerande avlopp och en säker avfallshantering där vi bor eller arbetar ses som självklarheter i ett modernt samhälle. Infreas dotterbolag utför arbetet inom vatten och avlopp för att dessa livsviktiga men osynliga installationer ska fungera felfritt. Infreas dotterbolag erbjuder fullservicearbete inom vatten och avlopp och genomför installationer med hög kvalitet inom anläggning av rör, rörinspektioner med kameror, slamsugning, högtrycksspolning, torr- och grävsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall samt restvatten.