Infreas affärsområden

Hem Om Infrea Affärsområden

Infreas affärsområden inom nischen infrastruktur 

Infrea förvärvar, äger och utvecklar bolag inom två affärsområden: Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp. De är infrastrukturområden som är viktiga för att samhället ska fungera och för att vardagen ska flyta på. 

Infreas dotterbolag är starka aktörer på sina lokala marknader och erbjuder sina kunder efterfrågade tjänster. Slitna asfalterade vägar repareras och stopp i avloppen fixas. Nya gång- och cykelvägar anläggs och läckande innergårdar lagas. Det är infrastrukturområden som är viktiga för att samhällen ska fungera. 

Tjänsterna levereras i olika omfattning beroende på uppdrag– från dagligt underhåll och reparationer till årslånga entreprenadprojekt. Kundkretsen är bred med uppdrag från både kommuner, statliga verk, industrier, små och medelstora företag och entreprenörer.

Mark & Anläggning

Den ständiga utvecklingen av vårt samhälle gör att kraven som ställs på kvalitet och hållbarhet blir allt högre. Infreas dotterbolag har rätt och aktuell kompetens för att på ett effektivt och hållbart sätt ta hand om hela värdekedjan inom mark- och anläggningarbete: från grävarbete till anläggning av olika ytmaterial som sten och asfalt. 

Med egen maskinpark, egen produktion av olika sorters asfaltmassa och gjutasfalt samt egna grus- och bergtäkter skapas flexibilitet att ta hand om stora som små mark- och anläggningsprojekt från start till mål. Leveranserna blir kostnadseffektiva installationer med hög kvalitet i utförandet och hållbara val av beläggning. 

Vatten & Avlopp

Inom vatten- och avloppsområdet är det mesta som anläggs sådant som inte syns och därför något vi inte tänker på så länge det fungerar. Rent vatten i kranen, ett fungerande avlopp och en säker avfallshantering där vi bor eller arbetar ses som självklarheter i ett modernt samhälle.

Infreas dotterbolag har rätt och aktuell kompetens för att på ett effektivt och hållbart sätt ta hand om hela värdekedjan. De utför det viktiga arbetet inom vatten och avlopp för att dessa livsviktiga men osynliga installationer ska fungera felfritt.

Leveranserna blir fullservicearbete inom vatten och avlopp med kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet. Infrea har kompetens inom anläggning av rör, rörinspektioner med kameror, slamsugning, högtryckspolning, torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall samt restvatten.