TradeVenue om Infrea “Nära att spränga miljardvallen efter flera förvärv”

TradeVenue släppte i fredags en TradeUpdate om Infrea och uppmärksammar att vi gjort stora förvärv, är nära att spränga miljardvallen samt multipelarbitrage.

̶  Vi är fortsatt glada över att TradeVenue följer Infrea och sprider vad som händer i bolaget i sina analyser. Förra veckan publicerade vi nyheten om flera stora förvärv och en nyemission, vilket de fångat in i senaste TradeUpdate, säger Tony Andersson, VD Infrea.

TradeVenues analys berör stora förvärv, omsättningsnivån nu nära miljarden och multiarbitrage. Här är ett utdrag från deras TradeUpdate om Infrea:

Stora förvärv. I början av det fjärde kvartalet tillträdde Infrea tre mark- och anläggningsbolag (Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB.) med en sammanlagd omsättning om ca 350 MSEK och 30 MSEK i rörelseresultat proforma. Infrea förvärvar 100 % av aktierna i alla de tre bolagen och betalar sammanlagt 125 MSEK (före eventuell tilläggsköpeskilling om ca 12 MSEK) varav ca 24 MSEK utgörs av nyemitterade aktier. Den sammanlagda förvärvsmultipeln (EV/EBIT) blir således 4,3x före eventuella tillägg. Till följd av denna stora förändring uppdaterar vi vår vinstprognos.

Nära att spränga miljardvallen. Förvärven innebär att Infrea nu har verksamhet inom Mark & Anläggning från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna med en sammanlagd omsättning om ca 730 MSEK och ett rörelseresultat på nästan 60 MSEK i vår prognos för 2020E (tidigare 521 MSEK respektive 40 MSEK). För koncernen i sin helhet väntar vi oss nästa år en omsättning som nästan spränger miljardvallen (973 MSEK) och ett rörelseresultat om totalt 52 MSEK (efter koncerngemensamma kostnader och minoritetsandelar). I vår analys från den 19 augusti skrev vi att försäljningen av BST lämnade ett hål att täcka – något Infrea nu lyckats med samtidigt som en utdelning kunde lämnas för första gången.

Multipelarbitrage. Med hänsyn tagen till förvärvens kassapåverkan om 102 MSEK samt utspädningen till följd av de nyemitterade aktierna (6,0 %) uppgår koncernens EV med aktuell kurs till 350 MSEK. Detta ger en EV/EBIT multipel om 6,7x 2020E, vilket till följd av förvärven innebär en lägre värdering mot tidigare multipelprognos om 8,7x. Aktieägarvärde har således skapats genom dessa förvärv och förhoppningsvis har Infrea möjlighet att med sin finansiella styrka och kompetens vara med och utveckla bolagen. Om Infrea skulle handlas till samma EV/EBIT-multipel som före förvärven skulle kursen vara 30,5 SEK, dvs 27 % över dagens nivå.”

Läs hela TradeVenues TradeUpdate här.